• V dielach historikov sa stretávame s menami asi 300 mužov, ktorí spravovali Cirkev, skutočne alebo domnele, ako najvyššie duchovné autority a ktorých nazývame familiárne titulom pápež.
  •  Toto označenie (z gréc. παπα ‒ otec, otecko) bolo udelené v 3. a 4. storočí niektorým biskupom cirkevných spoločenstiev na znak úcty. Prvý raz tento titul v súvislosti s Rímom použil pápež Libérius (352 ‒ 366), po ňom Siricius (384 ‒ 399) a od 5. storočia je vyhradený jedine pre biskupa Ríma.
  • Celkový počet pápežov do dnešných čias je podľa úradného zoznamu 266. Na scéne Cirkvi sa totiž objavili aj tí, ktorí si neprávom robili nárok na najvyššiu službu Kristovej Cirkvi – protipápeži: počnúc Hipolytom (217 ‒ 235) až po Félixa V. (1439 ‒ 1449), ktorý bol posledným protipápežom. Protipápežov bolo okolo 38.
  • Doteraz sa v Katolíckej cirkvi uctieva 80 pápežov ako svätých a 8 ako blahoslavených.
  • Pápeži zotrvali na Petrovom stolci priemerne sedem rokov a tri mesiace. Mnohí pápeži sa však nedožili ani tohto priemeru. Desať pápežov dokonca ani jeden mesiac. Napríklad po pápežovi Zachariášovi (741 ‒ 752) nasledoval rímsky presbyter Štefan, ktorý už po troch dňoch bez biskupskej vysviacky zomrel, a preto sa vôbec neobjavuje v katalógu pápežov. Je to najkratší pontifikát v histórii pápežov. Za ním je Bonifác VI. (896), ktorý úrad zastával 10 dní, pápež Urban VII. (1590) len 12 dní a napokon prišli traja pápeži, každý po 20 dní, konkrétne Teodor II. (897), Celestín IV. (1241) a Marcel II. (1555). Pontifikát Damasa II. (1048), biskupa z Brixenu, trval 22 dní. Pius III. (1503) a Lev XI. (1605) nosili tiaru 26 dní. Hadrián V. (1276) bol pápežom 28 dní, Štefan II. (752) necelý mesiac, Ján Pavol I. (1978) 33 dní, Valentín (827) 40 dní, sv. Anter (235 ‒ 236) 43 dní atď.
  • Iba 22 pápežov malo pontifikát dlhší ako 15 rokov. Len traja sa na Stolci sv. Petra dožili 25. výročia. Pius IX. (1846 ‒ 1878) mal dlhý pontifikát ‒ 31 rokov a 8 mesiacov, Lev XIII. (1878 ‒ 1903) 25 rokov a 3 mesiace, Ján Pavol II. (1978 ‒ 2005) 26 rokov a bezmála 6 mesiacov.

 

Zoznam pápežov

1. Pietro, S. 30/33 ‒ 64/67
2. Lino, S. 64/67 ‒ 76/79
3. Anacleto I (Cleto), S. 76/79 ‒ 88/91
4. Clemente I, S. 88/92 ‒ 97/101
5. Evaristo, S. 97/101 ‒ 105/109
6. Alessandro I, S. 105/109 ‒ 115/119
7. Sisto I, S. 115/119 ‒ 125/139
8. Telesforo, S. 125/139 ‒ 136/139
9. Igino, S. 136/139 ‒ 140/142
10. Pio I, S. 140/142 ‒ 154/157
11. Aniceto, S. 154/157 ‒ 166/168
12. Soterio, S. 166/168 ‒ 174/177
13. Eleuterio, S. 174/177 ‒ 189/190
14. Vittore I, S. 189/190 ‒ 198/201
15. Zefirino, S. 198/201 ‒ 217/218
16. Callisto, S. 217/218 ‒ 222
Ippolito, S. 217 ‒ 235
17. Urbano I, S. 222 ‒ 230
18. Ponziano, S. 230 ‒ 235
19. Antero, S. 235 ‒ 236
20. Fabiano, S. 236 ‒ 250
21. Cornelio, S. 251 ‒ 253
Novaziano 251 ‒ 258
22. Lucio I, S. 253 ‒ 254
23. Stefano I, S. 254 ‒ 257
24. Sisto II, S. 257 ‒ 258
25. Dionisio, S. 259/260 ‒ 267/268
26. Felice I, S. 268/269 ‒ 273/274
27. Eutichiano, S. 274/275 ‒ 282/283
28. Caio, S. 282/283 ‒ 295/296
29. Marcellino, S. 295/296 ‒ 304
30. Marcello, S. 307/308 ‒ 308/309
31. Eusebio, S. 308/309 ‒ 309/310
32. Milziade (Melchiade) S. 310/309 ‒ 314
33. Silvestro I, S. 314 ‒ 335
34. Marco, S. 335 ‒ 336
35. Giulio I, S. 337 ‒ 352
36. Liberio, S. 352 ‒ 366
Felice II 355 ‒ 358
37. Damaso I, S. 366 ‒ 384
Ursino 366 ‒ 367
38. Siricio, S. 384 ‒ 398/399
39. Anastasio I, S. 398/399 ‒ 401/402
40. Innocenzo I, S. 401/402 ‒ 417
41. Zosimo, S. 417 ‒ 418
42. Bonifacio I, S. 418 ‒ 419
Eulalio 418 ‒ 419
43. Celestino I, S. 422 ‒ 432
44. Sisto III, S. 432 ‒ 440
45. Leone I, S. 440 ‒ 461
46. Ilario, S. 461 ‒ 468
47. Simplicio, S. 468 ‒ 483
48. Felice II (III), S. 483 ‒ 492
49. Gelasio, S. 492 ‒ 496
50. Anastasio II, S. 496 ‒ 498
51. Simmaco, S. 498 ‒ 514
Laurenzio 498 ‒ 505
52. Ormisda, S. 514 ‒ 523
53. Giovanni I, S. 523 ‒ 526
54. Felice III (IV), S. 526 ‒ 530
55. Bonifacio II 530 ‒ 532
Dioscuro 530
56. Giovanni II (Mercurio) 532/533 ‒ 535
57. Agapito I, S. 535 ‒ 536
58. Silverio I, S. 536 ‒ 537/540
59. Vigilio 537/540 ‒ 555
60. Pelagio I 555/556 ‒ 560/561
61. Giovanni III 560/561 ‒ 573/574
62. Benedetto I 574/575 ‒ 578/579
63. Pelagio II 578/579 ‒ 590
64. Gregorio I, S. 590 ‒ 604
65. Sabiniano 604 ‒ 606
66. Bonifacio III 607
67. Bonifacio IV, S. 608 ‒ 615
68. Deusdedit (Adeodato I), S. 615 ‒ 618
69. Bonifacio V 618/619 ‒ 625
70. Onorio I 625 ‒ 63871. Severino 640
72. Giovanni IV 640 ‒ 642/643
73. Teodoro I 642/643 ‒ 649
74. Martino, S. 649 ‒ 653/655
75. Eugenio I, S. 654/655 ‒ 657
76. Vitaliano, S. 657 ‒ 672
77. Adeodato II 672 ‒ 676
78. Dono (Domno) 676 ‒ 678
79. Agatone, S. 678 ‒ 681
80. Leone II, S. 682 ‒ 683
81. Benedetto II, S. 684 ‒ 685
82. Giovanni V 685 ‒ 686
83. Conone 686 ‒ 687
84. Sergio I, S. 687 ‒ 701
Teodoro 687
Pasquale 687 ‒ 692
85. Giovanni VI 701 ‒ 705
86. Giovanni VII 705 ‒ 707
87. Sisinnio 708
88. Costantino I 708 ‒ 715
89. Gregorio II, S. 715 ‒ 731
90. Gregorio III, S. 731 ‒ 741
91. Zaccaria, S. 741 ‒ 752
92. Stefano II 752 ‒ 757
93. Paolo I, S. 757 ‒ 767
Costantino II 767 ‒ 768
94. Stefano III 768 ‒ 772
Filippo 768
95. Adriano I 772 ‒ 795
96. Leone III, S. 795 ‒ 816
97. Stefano IV 816 ‒ 817
98. Pasquale I, S. 817 ‒ 824
99. Eugenio II 824 ‒ 827
100. Valentino 827
101. Gregorio IV 827 ‒ 844
102. Sergio II 844 ‒ 847 Giovanni 844
103. Leone IV, S. 847 ‒ 855
104. Benedetto III 855 ‒ 858
Anastasio 855 ‒ 858
105. Niccolò I, S. 858 ‒ 867
106. Adriano II 867 ‒ 876
107. Giovanni VIII 872 ‒ 882
108. Marino I 882 ‒ 884
109. Leone III, S. 884 ‒ 885
110. Stefano V 885 ‒ 891
111. Formoso 891 ‒ 896
112. Bonifacio VI 896
113. Stefano VI 896 ‒ 897
114. Romano 897
115. Teodoro II 897
116. Giovanni IX 898 ‒ 900
117. Benedetto IV 900 ‒ 903
118. Leone V 903
Cristoforo 903 ‒ 904
119. Sergio III 904 ‒ 911
120. Anastasio III 911 ‒ 913
121. Lando 913 ‒ 914
122. Giovanni X 914 ‒ 928
123. Leone VI 928
124. Stefano VII 928 ‒ 931
125. Giovanni XI 931 ‒ 935/936
126. Leone VII 936 ‒ 939
127. Stefano VIII 939 ‒ 942
128. Marino II 942 ‒ 946
129. Agapito II 946 ‒ 955
130. Giovanni XII 955 ‒ 964
131. Leone VIII 963 ‒ 965
132. Benedetto V 964 ‒ 966
133. Giovanni XIII 966 ‒ 972
134. Benedetto VI 973 ‒ 974
135. Benedetto VII 974 ‒ 983
136. Giovanni XIV 983 ‒ 984
137. Bonifacio VII 974/984 ‒ 985
138. Giovanni XV 985 ‒ 996
139. Gregorio V 996 ‒ 999
Giovanni XVI 997 ‒ 998
140. Silvestro 993 ‒ 1003
141. Giovanni XVII 1003
142. Giovanni XVIII 1003/1004 ‒ 1009
143. Sergio IV 1009 ‒ 1012
144. Benedetto VIII 1012 ‒ 1024
Gregorio 1012
145. Giovanni XIX 1024 ‒ 1032
146. Benedetto IX 1032/1033 ‒ 1044/1045 – 1047/1048
147. Silvestro III 1045/1046
148. Gregorio VI 1045 ‒ 1046
149. Clemente II 1046/1047 ‒ 1047/1048
150. Damaso II 1048
151. Leone IX, S. 1049 ‒ 1054
152. Vittore II 1055 ‒ 1057
153. Stefano IX 1057 ‒ 1058
154. Benedetto X 1058 ‒ 1059/1060
155. Niccolò II 1059 ‒ 1061
156. Alessandro II 1061 ‒ 1073
Onorio II 1061 ‒ 1072
157. Gregorio VII, S. 1073 ‒ 1085
Clemente III 1084 ‒ 1100
158. Vittore III 1086 ‒ 1087
159. Urbano II 1088 ‒ 1099
160. Pasquale II 1099 ‒ 1118
Teodorico 1100 ‒ 1102
Alberto 1102
Silvestro IV 1105 ‒ 1111
161. Gelasio II 1118 ‒ 1119
Gregorio VIII 1118 ‒ 1121
162. Callisto II 1119 ‒ 1124
163. Onorio II 1124 ‒ 1130
Celestino II 1124
164. Innocenzo II 1130 ‒ 1143
Anacleto 1130 ‒ 1138
Vittore IV 1138
165. Celestino II 1143 ‒ 1144
166. Lucio II 1144 ‒ 1145
167. Eugenio III 1145 ‒ 1153
168. Anastasio IV 1153 ‒ 1154
169. Adriano IV 1154 ‒ 1159
170. Alessandro III 1159 ‒ 1181
Vittore IV 1159 ‒ 1164
Pasquale III 1164 ‒ 1168
Callisto III 1168 ‒ 1178
Innocenzo III 1178 ‒ 1180
171. Lucio III 1181 ‒ 1185
172. Urbano III 1185 ‒ 1187
173. Gregorio VIII 1187
174. Clemente III 1187 ‒ 1191
175. Celestino III 1191 ‒ 1198
176. Innocenzo III 1198 ‒ 1216
177. Onorio III 1216 ‒ 1227
178. Gregorio IX 1227 ‒ 1241
179. Celestino IV 1241
180. Innocenzo IV 1243 ‒ 1254
181. Alessandro IV 1254 ‒ 1261
182. Urbano IV 1261 ‒ 1264
183. Clemente IV 1265 ‒ 1268
184. Gregorio X, S. 1271 ‒ 1276
185. Innocenzo V, S. 1276
186. Adriano V 1276
187. Giovanni XXI (XX) 1276 ‒ 1277
188. Niccolò III 1277 ‒ 1280
189. Martino IV 1281 ‒ 1285
190. Onorio IV 1285 ‒ 1287
191. Niccolò IV 1288 ‒ 1292
192. Celestino V, S. 1294
193. Bonifacio VIII 1294 ‒ 1303
194. Benedetto XI, S. 1303 ‒ 1304
195. Clemente V 1305 ‒ 1314
196. Giovanni XXII 1316 ‒ 1334
Niccolò V 1328 ‒ 1330
197. Benedetto XII 1334 ‒ 1342
198. Clemente VI 1342 ‒ 1352
199. Innocenzo VI 1352 ‒ 1362
200. Urbano V 1362 ‒ 1370
201. Gregorio XI 1370 ‒ 1378
202. Urbano VI 1378 ‒ 1389
Clemente VII 1378 ‒ 1394
Benedetto XIII 1394 ‒ 1423
203. Bonifacio IX 1389 ‒ 1404
204. Innocenzo VII 1404 ‒ 1406
205. Gregorio XII 1406 ‒ 1415
Alessandro V 1409 ‒ 1410
Giovanni XXIII 1410 ‒ 1415
206. Martino V 1417 ‒ 1431
Clemente VIII 1423 ‒ 1429
207. Eugenio IV 1431 ‒ 1447
Felice V 1439 ‒ 1449
208. Niccolò V 1447 ‒ 1455
209. Callisto III 1455 ‒ 1458
210. Pio II 1458 ‒ 1464
211. Paolo II 1464 ‒ 1471
212. Sisto IV 1471 ‒ 1484
213. Innocenzo VIII 1484 ‒ 1492
214. Alessandro VI 1492 ‒ 1503
215. Pio III 1503
216. Giulio II 1503 ‒ 1513
217. Leone X 1513 ‒ 1521
218. Adriano VI 1522 ‒ 1523
219. Clemente VII 1523 ‒ 1534
220. Paolo III 1534 ‒ 1549
221. Giulio III 1550 ‒ 1555
222. Marcello II 1555
223. Paolo IV 1555 ‒ 1559
224. Pio IV 1559 ‒ 1565
225. Pio V 1566 ‒ 1572
226. Gregorio XIII 1572 ‒ 1585
227. Sisto V 1585 ‒ 1590
228. Urbano VII 1590
229. Gregorio XIV 1590 ‒ 1591
230. Innocenzo IX 1591
231. Clemente VIII 1592 ‒ 1605
232. Leone XI 1605
233. Paolo V 1605 ‒ 1621
234. Gregorio XV 1621 ‒ 1623
235. Urbano VIII 1623 ‒ 1644
236. Innocenzo X 1644 ‒ 1655
237. Alessandro VII 1655 ‒ 1667
238. Clemente IX 1667 ‒ 1669
239. Clemente X 1670 ‒ 1676
240. Innocenzo XI 1676 ‒ 1689
241. Alessandro VIII 1689 ‒ 1691
242. Innocenzo XII 1691 ‒ 1700
243. Clemente XI 1700 ‒ 1721
244. Innocenzo XIII 1721 ‒ 1724
245. Benedetto XIII 1724 ‒ 1730
246. Clemente XII 1730 ‒ 1740
247. Benedetto XIV 1740 ‒ 1758
248. Clemente XIII 1758 ‒ 1769
249. Clemente XIV 1769 ‒ 1774
250. Pio VI 1775 ‒ 1799
251. Pio VII 1800 ‒ 1823
252. Leone XII 1823 ‒ 1829
253. Pio VIII 1829 ‒ 1830
254. Gregorio XVI 1831 ‒ 1846 255.
Pio IX 1846 ‒ 1878
256. Leone XIII 1878 ‒ 1903
257. Pio X, S. 1903 ‒ 1914
258. Benedetto XV 1914 ‒ 1922
259. Pio XI 1922 ‒ 1939
260. Pio XII 1939 ‒ 1958
261. Giovanni XXIII, S. 1958 ‒ 1963
262. Paolo VI 1963 ‒ 1978
263. Giovanni Paolo I 1978
264. Giovanni Paolo II, S. 1978 ‒ 2005
265. Benedetto XVI 2005 ‒ 2013
266. Francesco 2013 ‒