Kontaktné údaje

 

Kontakt

Vydavateľ medailí :
Etara, s.r.o.
Šulekova 2
811 06 Bratislava – Staré Mesto

IČO : 53 204 131
DIČ : 2121309168
IČ DPH : SK2121309168
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 147030/B
Konateľ Ing. Peter Zajac

Bankové spojenie :
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN : SK5502000000004392918758

Výhradný predajca :
Att Investments CZ SE
Pod Altánem 428/34
100 00 Praha 10 - Strašnice

IČO : 03 048 900
DIČ : CZ03048900
IČ DPH : CZ03048900
Zapsána pod spisovou značkou H1423 vedená u Městského soudu v Praze, jehož jménem jedná předseda představenstva Miroslav Zadák

Bankové spojenie :
Číslo účtu : 30489003/5500
IBAN : CZ5755000000000030489003
BIC : RZBCCZPP

Kontakty :
Tel : +420 776 834 788
E-mail : info@att-investments.eu
WEB : www.att-investments.eu