Ján Kováčik

Vážení priatelia, aj keď mám dlhoročné vydavateľské skúsenosti z iných oblastí, prostredníctvom spoločnosti AXIS MEDIA vstupujem po prvýkrát do prostredia medailérskej tvorby. Dôvodov pre toto rozhodnutie bolo niekoľko. Téma, ktorá presahuje hranice nielen Slovenska, ale aj Európy. Originálne spracovanie akademickej sochárky pani Ľudmily Cvengrošovej, úžasnej a milej umelkyne. Krásny text pána biskupa Viliama Judáka. Edícia „Pápeži v dejinách“ je v takomto rozsahu svetový unikát. Dôkaz, že máme potenciál ponúknuť dielo, ktoré svojím poslaním stiera hranice. Doslovne aj obrazne. Nádherné spracovanie drahých kovov a do najmenších detailov vypracované miniatúry určite zaujmú nielen zberateľov, ale každého, komu je táto téma blízka. Aj keď ide o limitovanú edíciu, som presvedčený, že sa dostane ku všetkým, ktorí si chcú pripomenúť dôležitú súčasť historickej kontinuity a kresťanskej civilizácie. Som rád, že som sa mohol stať súčasťou tohto ojedinelého projektu a verím, že či už medaily, alebo táto krásna kniha budú dobrou správou o nás vo svete a o svete v nás.

Ján KOVÁČIK
AXIS MEDIA

Róbert Fico

Vždy vieme len jedno, že umelec alebo umelkyňa, ktorí si postavia pred seba nejaké predsavzatie, vlastne otvárajú pred sebou nádherný svet ľudskej invencie a tvorivosti. Akademická sochárka a medailérka Ľudmila Cvengrošová sa v posledných rokoch venovala nádherným skupinovým projektom, z nich je naozaj vzácny cyklus vládcov a panovníčok z rodu Habsburgovcov, ktorých korunovali v Dóme svätého Martina v Bratislave v časoch, keď naše hlavné mesto bolo niekoľko desaťročí aj hlavným mestom Uhorského kráľovstva. Príkladom ďalšej takejto nádhernej a invenčnej výzvy je súbor kolorovaných reliéfov s motívmi žien, ktoré sa nejakým významným skutkom zapísali do histórie, či sa už prejavili ako vládkyne, teda panovníčky na trónoch, alebo ako svätice, ktoré skutkami a príkladným životom zaujali ostatných ľudí; boli to však aj ženy, ktoré preukázali odvahu a neskrotnú túžbu presadiť sa. Napokon je tu posledná výzva, ktorej volaniu podľahla naša skvelá výtvarníčka – je to cyklus Pápeži v dejinách. Pre mňa ako predsedu vlády Slovenskej republiky je však veľkou poctou, že práve akad. sochárka Ľudmila Cvengrošová dostala v jubilejnom roku 2000 príležitosť spodobiť tvár slovanského pápeža Jána Pavla II. Túto veľkú poctu zvládla naša jedinečná slovenská umelkyňa tak, ako ju poznáme: s úžasnou akríbiou a poctivosťou. Preto ma ani neprekvapuje, že najnovší Cvengrošovej projekt Pápeži v dejinách na miniatúrnom priestore siedmich medailí zobrazuje 134 portrétov rímskych pontifikov, od pápeža Petra až po súčasného pápeža Františka. Som poctený, že môžem do tejto knihy prispieť niekoľkými riadkami a vyjadriť svoju hlbokú úctu našej vzácnej slovenskej umelkyni Ľudmile Cvengrošovej. My Slováci sme už raz takí, že si obvykle všímame umelcov až vtedy, keď sú už na konci tvorivých síl, alebo ak už nie sú medzi nami. Teším sa, že si prácu akad. sochárky Ľudmily Cvengrošovej všimol už prezident Slovenskej republiky Doc. JUDr. Ivan Gašparovič, ktorý jej roku 2007 udelil Rad Ľudovíta Štúra. Práve Štúr bol príkladom osobnej oddanosti a nezištnej lásky k slovenskému národu, a preto sa teším, že aj táto útla žena s veľkým tvorivým srdcom dostala ocenenie od Slovákov ešte za života. Tak to má byť!

Róbert FICO
predseda vlády Slovenskej republiky

Dominik kardinál Duka

Dějiny papežství, můžeme také říci dějiny papežů, jsou ojedinělým fenoménem ve světové historii. V prvním okamžiku věřící katolík myslí na nástupce apoštola sv. Petra, kterému Kristus svěřuje své malé společenství s pověřením, aby posiloval víru svých bratří. Bezesporu, že tento rys v dějinách papežství byl zachován, ale my můžeme a musíme pozorovat, jak se toto dílo rozrůstalo v historii a jakým způsobem tento úřad nástupce sv. Petra dostával podobu, jakým způsobem se vtělil do jednotlivých historických etap. Žehnající ruce těchto nástupců apoštola Petra nám připomínají slova toho, který ho do úřadu povolal. Slova Ježíše Krista, který povolal Petra: „Co chceš, aby jiní činili tobě, to čiň ty jim“. Myslím, že toto je devíza, pomocí které můžeme řešit problémy současného globalizovaného světa.

Dominik kardinál DUKA

Cvengrošová

Dielo akademickej sochárky Ľudmily Cvengrošovej reaguje na veľa tém. Podstatná časť jej tvorby však je zasvätená histórii, ktorá ju očarila už v mladom veku a ktorá sa stala jej skutočnou láskou a inšpiráciou na celý život. Ľudmila Cvengrošová sa narodila a vyrástla v Radošine, uprostred historickej krajiny budúcich objavov významných veľkomoravských pamiatok v susednej Nitrianskej Blatnici či v Bojnej. Jej prirodzený záujem o vzrušujúce poznávanie dávneho života už začiatkom sedemdesiatych rokov podnietili kontakty s archeológiou. Výsledky tejto vedy inšpirovali umelkyňu k vytvoreniu nespočetných plastík, reliéfov a medailí, čerpajúcich námety či inšpiráciu z významných objavov či z historicky známych i v temne dávnoveku sa strácajúcich období Slovenska. Cvengrošovej umelecký, a možno povedať že aj historicko-spoločenský záujem sa ale zďaleka neviaže len na Slovensko. Svoj úžasný tvorivý potenciál smeruje aj na postavy a osobnosti európskych dejín, ktoré spája do široko koncipovaných tematických cyklov plastík, reliéfov či medailí. Cyklus pápežských medailí sa po výtvarnej stránke nepochybne radí medzi najlepšie práce autorky. Verím, že sa toto dielo svojím ambicióznym záberom i skvelou obsahovou hodnotou stane trvalým prínosom slovenskej i európskej medailérskej tvorby.

 PhDr. Karol Pieta, DrSc.