Set zlatý

Set strieborný

Set tombakový

Výroba bronzových odliatkov