Kontaktné údaje

 

Kontakt

AXIS MEDIA, spol s r.o.
Skuteckého 23
974 01 Banská Bystrica

tel.č. : + 421 2 208 55 100
+ 421 904 700 313

e-mail : info@axismedia.sk

Fakturačné údaje :
IČO : 31 638 929
DIČ : 2020456933
IČ DPH : SK2020456933
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel : Sro, vložka č. 3074/S

Bankové spojenie :
SLSP a.s.
číslo účtu : 5059431852/0900
IBAN : SK8509000000005059431852
BIC : GIBASKBX